Aktualności

  • 2015-11-13, 20:09

    Kredyt na innowacje technologiczne

    W dniu 03.11.2015 Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów inwestycyjnych 

  • 2015-06-01, 00:00

    Duża pula pieniędzy unijnych dla firm na lata 2014-2020

    Firmy, obok samorządów, najbardziej skorzystają z pieniędzy UE na lata 2014-2020. Na ten cel, wg Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, trafi ok. 16 mld euro m.in. z regionalnych programów operacyjnych, a także krajowych: "Inteligentny Rozwój" i "Polska Wschodnia".

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspieranie działaności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"