FAQ

Czy istnieje możliwość korzystania z aplikacji przez większą liczbę użytkowników w ramach jednego konta analiz?

Odpowiedź: Tak. W celu dodania nowego użytkownika aplikacji należy w zakładce Ustawienia konta -> Konta użytkowników kliknąć przycisk Dodaj użytkownika i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Przez przypadek usunąłem konto analiz. Czy jest możliwość odzyskania analiz, które były stworzone za jego pośrednictwem?

Odpowiedź: Usunięcie konta analiz jest procesem nieodwracalnym. Wszystkie dane przechowywane w ramach konta (w tym stworzone analizy) zostaną utracone.

Przez jak długi czas mogę korzystać z wersji demonstracyjnej generatora?

Odpowiedź:  Korzystanie z wersji demonstracyjnej aplikacji nie posiada ograniczeń czasowych. Jednak ze względu na ograniczenia funkcjonalności zachęcamy do zakupu dostępu do pełnej wersji.

Zapomniałem opłacić fakturę pro-forma przed zakończeniem okresu abonamentowego, w związku z czym utraciłem dostęp do aplikacji. Czy moje konto zostało usunięte? Czy po dokonaniu płatności odzyskam dostęp do  wcześniej stworzonych analiz?

Odpowiedź: Jeśli okres abonamentowy został przekroczony i nie zapłacono faktury pro-forma, dostęp do aplikacji zostaje automatycznie zablokowany. Informacje przechowywane w ramach konta (w tym stworzone analizy) nie zostaną usunięte przed upływem 365 dni.

Mam problemy z poprawnym wypełnieniem analizy. Gdzie mogę znaleźć pomoc?

Odpowiedź: Po zalogowaniu w panelu nawigacyjnym znajduje się link do Instrukcji obsługi aplikacji Generator-analiz.pl. Jeśli nie udało się rozwiązać problemu przy wykorzystaniu instrukcji, pomoc merytoryczną można uzyskać od Zespołu odpowiedzialnego za administrowanie aplikacją. W tym celu należy napisać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Stworzyłem analizę, w której okres historyczny obejmował lata 2011-2012. Po złożeniu analizy do banku okazało się, że jest konieczne zaprezentowanie jeszcze 2010 roku. W jaki sposób mogę dodać ten rok?

Odpowiedź: Po stworzeniu analizy nie ma możliwości zmiany jej podstawowych parametrów (funkcjonalna/rodzajowa, liczba zamkniętych okresów historycznych, liczba okresów prognozowanych). Dlatego w opisywanej sytuacji konieczne jest stworzenie nowej analizy, w której okres historyczny zostanie zdefiniowany jako lata 2010-2012 i jej ponowne uzupełnienie. Pewnym ułatwieniem może być wyeksportowanie nieaktualnej analizy do pliku xls i kopiowanie kolejnych pól do aplikacji edytowanej w przeglądarce.

Przygotowałem nową analizę i wpisałem dane za okres historyczny. W kolejnych dniach byłem na urlopie i moją pracę miał przejąć mój kolega z pracy. Niestety, nie mógł otworzyć analizy za pośrednictwem swojego konta. Musiałem mu podać swój login i hasło (u mnie na koncie analiza otwierała się dalej normalnie).

Odpowiedź:  W celu zabezpieczenia przed przypadkowymi zmianami, analiza może być edytowana wyłącznie przez użytkownika, który ją stworzył. Jeśli jest konieczność kontynuowania prac przez inną osobę (z innego konta użytkownika), należy skopiować pierwotną analizę. W tym celu po zalogowaniu do konta, proszę kliknąć przycisk Kopiuj w kolumnie Akcja. Kopia analizy może być edytowana wyłącznie przez użytkownika, który ją stworzył, natomiast wersja pierwotna będzie utrzymywana na serwerze do czasu jej usunięcia. Powyższe działanie umożliwia również zapisywanie kolejnych wersji analizy przez tego samego użytkownika.

Czy jest możliwość wpisania zysków i strat nadzwyczajnych do rachunku wyników

Odpowiedź: Rachunek wyników (w układach rodzajowych i funkcjonalnych) nie posiada sekcji dot. wyniku z wydarzeń nadzwyczajnych. Jeśli pozycje te występują (np. w okresie historycznym) sugerujemy dodanie ich wartości do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Czy wygenerowany model finansowy będzie zgodny z aktualnymi przepisami o rachunkowości obowiązującymi w Polsce?

Odpowiedź: Przy tworzeniu aplikacji opierano się na polskich przepisach rachunkowych, jednak główny nacisk został położony na maksymalną użyteczność narzędzia dla celów zarządczych. Dlatego w niektórych obszarach zastosowano uproszczenia, na które nie pozwalają przepisy. Ponadto, aplikacja ma charakter uniwersalny, w związku z czym poprawność analiz jest w dużej mierze zależna od informacji wpisanych przez użytkownika (np. stawek amortyzacyjnych, rotacji kapitału obrotowego). W konsekwencji, używanie aplikacji nie daje gwarancji, że wygenerowane analizy są w pełni zgodne z przepisami rachunkowymi.


Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspieranie działaności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"