Klienci

Użytkownicy aplikacji to m.in.:

  • pracownicy firm działających w branży księgowości i konsultingu - wykorzystujący narzędzie do tworzenia analiz dla obsługiwanych klientów (elementów biznes planów, wniosków o dotacje, itd.),
  • właściciele, kadra zarządzająca, pracownicy działów finansowych małych i średnich przedsiębiorstw - wykorzystujący narzędzie na potrzeby budżetowania, controlingu, wyceny wartości przedsiębiorstwa, czy ubiegania się o zewnętrzne finansowanie,
  • osoby fizyczne planujący rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspieranie działaności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"