Korzyści

Użytkowanie aplikacji generator-analiz.pl związane jest z szeregiem korzyści, z których najważniejsze to:
  • brak konieczności zakupu i instalacji oprogramowania - dostępność z każdego komputera z dostępem do Internetu, 24 godziny na dobę,
  • płatności abonamentowe - brak jednorazowego kosztu zakupu,
  • możliwość bezpłatnego przetestowania e-usługi,
  • szeroki zakres funkcjonalności opracowanych przez profesjonalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ekonomii i finansów,
  • doradztwo o charakterze technicznych i merytorycznym,
  • intuicyjna obsługa - szybkie i efektywne tworzenie analiz,
  • generowanie analiz do plików PDF i XLS,
  • archiwizacja analiz, w tym także ich wersji pośrednich,
  • bezpieczeństwo danych - na bieżąco tworzone kopie bezpieczeństwa danych.

Zachęcamy do przetestowania możliwości aplikacji oraz kontaktu z naszymi pracownikami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania natury technicznej i merytorycznej.

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspieranie działaności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"