O nas

POLITEQ Sp. z o.o. (dawniej: e-solutions sp. z o.o.) jest spółką celową powołaną w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej e-usługi umożliwiającej generowanie prognoz finansowych, analiz wskaźnikowych oraz wycen przedsiębiorstw", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa UDA-POIG.08.01.00-24-241/09). Aplikacja generator-analiz.pl powstała na bazie wieloletniego doświadczenia pracowników i wspólników spółki w zakresie modelowania finansowego.

Członkowie zespołu są absolwentami Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunki: ekonomia, finanse i bankowość).

Innowacyjna GospodarkaUnia Europejska

Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 "Wspieranie działaności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"